×
Proiecte de hotărâri
Proiect de hotărâre privind modul de valorificare și vânzare a unei cantități de 1108 mc, masă lemnoasă provenită din fondul forestier proprietate publică a municipiului Satu Mare, administrată de Ocolul Silvic Satu Mare
Proiect de hotărâre privind modul de valorificare și vânzare a unei cantități de 2680 mc, masă lemnoasă pe picior, provenită din fondul forestier proprietate publică a municipiului Satu Mare, administrată de Ocolul Silvic Negrești Oaș
Proiect de hotărâre privind înscrierea datelor în Registrul Agricol al municipiului  Satu Mare
Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de administrare, în anul 2021, a pajiștilor aflate în domeniul privat al municipiului Satu Mare
Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.1 din H.C.L. nr.7/28.01.2021 pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate și a  indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții  „Construire corp clădire Școala Gimnaziala Rákóczi Ferenc - Construire clădire multifuncțională P-P+M”
Proiect de hotărâre privind  actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor în municipiul Satu Mare în anul 2021
Proiect de hotărâre privind stabilirea denumirii creșelor situate în municipiul Satu Mare str. Dâmbovița nr. 2 și str. Wolfenbuttel nr. 8-10 din subordinea Direcției de Asistență Socială Satu Mare - Centru Creșe în Sistem Public
Proiect de hotărâre privind modificarea  Contractului de delegare în gestiune directă a serviciului de transport public local de călători, prin curse regulate în Municipiul Satu Mare, aprobat prin H. C. L Satu Mare nr. 172/27.06.2018
Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Satu Mare pentru luna martie 2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 10  la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 12.313/19.11.2009