×
Proiecte de hotărâri
privind aprobarea documentației P.U.Z. – Ansamblu de locuințe unifamiliale – Lotizare și acceptarea ofertei de donație, Satu Mare, str. Odoreului nr. 47A
privind aprobarea vânzării unui imobil - teren situat în Municipiul Satu Mare, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 3
privind însușirea și aprobarea documentației cu propunerea de dezmembrare a imobilului - teren înscris în CF nr. 188587 Satu Mare sub nr. top 219 și vânzarea suprafeței de 254 mp rezultată în urma dezmembrării
privind atestarea aparteneței la domeniul privat al Municipiului Satu Mare a unui imobil teren în suprafață de 611 mp, identificat prin CF nr. 174471 Satu Mare
pentru modificarea și actualizarea unor clauze din contractul de concesiune nr. 675/15.06.2006
privind modificarea și actualizarea unor clauze din contractul de concesiune nr. 465/09.01.2006
privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, în ordinea de prioritate, în soluţionarea cererilor de locuinţă şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, construite prin programul ANL
privind aprobarea modului de valorificare și a prețului pentru o cantitate de 2,7 mc. buștean gater, masă lemnoasă provenită din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Satu Mare, administrată de Ocolul Silvic Satu Mare
privind aprobarea vânzării unei cantități de 74,40 mc. sortiment lemn de foc, pentru consumul propriu al unităților de interes local, masă lemnoasă fasonată provenită din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Satu Mare, administrată de Ocolul Silvic Satu Mare
privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, subordonate Consiliului Local Satu Mare, pe anul 2024