×
Proiecte de hotărâri
privind însușirea documentațiilor cadastrale de primă înregistrare a unor imobile teren din municipiul Satu Mare, cu destinația drum de exploatare
privind aprobarea vânzării unui imobil - teren situat în Municipiul Satu Mare, str. Fabricii nr. 82
privind aprobarea vânzării unui imobil - teren situat în Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8
privind aprobarea vânzării unui imobil - teren situat în Satu Mare, str. Mihai Viteazu nr. 1
privind aprobarea vânzării unui imobil - teren situat în Satu Mare, str. Agricultorilor nr. 22
privind darea în folosință gratuită a imobilului în suprafață de 174,76 mp, situat în Municipiul Satu Mare, B-dul Sănătății, Bl. K21 către Agenția Națională Antidrog-Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Satu Mare
privind aprobarea valorificării unei cantități de 9,6 mc. masă lemnoasă, provenită din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Satu Mare, administrată de Ocolul Silvic Satu Mare
privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol electronic al Municipiului Satu Mare în perioada 01.11.2023 – 31.01.2024
privind aprobarea bugetului final al proiectului ,,Modernizare infrastructura educațională Liceul Tehnologic Constantin Brâncuși” finanțat în cadrul POR 2014-2020