PUZ - CONSTRUIRE ANSAMBLU COMERCIAL ȘI SERVICII, SISTEMATIZARE VERTICALĂ, AMENAJĂRI EXTERIOARE, AMPLASARE ELEMENTE PUBLICITARE, ÎMPREJMUIRE ȘI OPERAȚIUNI CADASTRALE SATU MARE NR. CADASTRALE 177879, 177879 C6-C8, 177879 C10-C47, 163233,.. HCL 332/26.10.23
PUZ  - CONSTRUIRE ANSAMBLU COMERCIAL ȘI SERVICII, SISTEMATIZARE VERTICALĂ, AMENAJĂRI EXTERIOARE, AMPLASARE ELEMENTE PUBLICITARE, ÎMPREJMUIRE ȘI OPERAȚIUNI CADASTRALE SATU MARE NR. CADASTRALE 177879, 177879 C6-C8, 177879 C10-C47, 163233,.. HCL 332/26.10.23
PLAN URBANISTIC ZONAL – CONSTRUIRE ANSAMBLU COMERCIAL ȘI SERVICII, SISTEMATIZARE VERTICALĂ, AMENAJĂRI EXTERIOARE, AMPLASARE ELEMENTE PUBLICITARE, ÎMPREJMUIRE ȘI OPERAȚIUNI CADASTRALE SATU MARE NR. CADASTRALE 177879, 177879 C6-C8, 177879 C10-C47, 163233, 163233-C1, 163233-C2, 163233-C3, 177618, 177618-C1, 177618-C2, 4219/2, 4219/3, 4219/63, 177878, 177878-C1-C5, 177878-C9, 177878 C44-C45

Anunţ privind intenţia de elaborare a planului urbanistic zonal

Memoriu nontehnic 

Plan de încadrare în zonă

Plan situaţia existentă

Dezbatere publică - 17.03.2022

Referitor la  PLAN URBANISTIC ZONAL – CONSTRUIRE ANSAMBLU COMERCIAL ȘI SERVICII, SISTEMATIZARE VERTICALĂ, AMENAJĂRI EXTERIOARE, AMPLASARE ELEMENTE PUBLICITARE, ÎMPREJMUIRE ȘI OPERAȚIUNI CADASTRALE SATU MARE NR. CADASTRALE 177879, 177879 C6-C8, 177879 C10-C47, 163233, 163233-C1, 163233-C2, 163233-C3, 177618, 177618-C1, 177618-C2, 4219/2, 4219/3, 4219/63, 177878, 177878-C1-C5, 177878-C9, 177878 C44-C45 vă informăm cu privire la observaţiile primite şi răspunsul argumentat al iniţiatorului PUZ

 

Reclamații            Răspuns reclamații

Anunţ privind consultarea asupra propunerilor preliminare

Plan reglementări edilitare

Plan reglementări urbanistice - zonificare

Plan reglementări urbanistice – propunere mobilare

Dezbatere publică - 7.11.2022

 

Referitor la  PLAN URBANISTIC ZONAL – CONSTRUIRE ANSAMBLU COMERCIAL ȘI SERVICII, SISTEMATIZARE VERTICALĂ, AMENAJĂRI EXTERIOARE, AMPLASARE ELEMENTE PUBLICITARE, ÎMPREJMUIRE ȘI OPERAȚIUNI CADASTRALE SATU MARE NR. CADASTRALE 177879, 177879 C6-C8, 177879 C10-C47, 163233, 163233-C1, 163233-C2, 163233-C3, 177618, 177618-C1, 177618-C2, 4219/2, 4219/3, 4219/63, 177878, 177878-C1-C5, 177878-C9, 177878 C44-C45 vă informăm cu privire la observaţiile primite şi răspunsul argumentat al iniţiatorului PUZ

 

Reclamații            Răspuns reclamații

Anunț privind etapa propunerii finale, care include toate observaţiile avizatorilor

Plan reglementări edilitare

Plan reglementări urbanistice - zonificare

Plan reglementări urbanistice – propunere mobilare

Memoriu tehnic și regulament local de urbanism

Raportul informării şi consultării publicului

Anunţ privind încheierea procedurii de informare şi consultare a publicului