HOTĂRÂREA nr. 240/22.12.2020
privind însușirea documentațiilor cadastrale de primă înscriere a unor imobile teren din municipiul Satu Mare, cu destinația drum
Documente