×
Poliția Locală
LEGISLAȚIE
 • Legea nr. 155/2010 - Legea poliției locale
 • H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și functionare a poliției locale
 • O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ
 • Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
 • H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
 • O.G. nr. 27.2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor
 • O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor
 • H.C.L. nr. 33/2011 privind stabilirea şi sancţionarea faptelor care constituie contravenţii în domeniul edilitar-gospodăresc, ordinii, curăţeniei şi igienei publice, a circulaţiei rutiere în municipiului Satu Mare
 • Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme  de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice
 • O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
 • H.G. nr. 1391/2006 REGULAMENT de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
 • O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului
 • O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români
 • O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor
 • H.C.L. nr. 166/2011 privind instituirea unor sancţiuni pentru circulaţia vehiculelor cu tracţiune animală în municipiul Satu Mare
 • H.C.L. 90/2012 privind întreţinerea terenurilor virane aflate în proprietate privată din intravilanul municipiului Satu Mare
 • Anexa la H.C.L. nr. 76/2015 privind reglementarea circulaţiei autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone,în municipiul Satu Mare
 • Anexa  la H.C.L. 221/2023 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare al sistemului privind controlul, limitarea şi taxarea staţionărilor în municipiul Satu Mare
 • Anexa 1 la H.C.L. 70/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii de publicitate, reclamă şi afişaj în municipiul Satu Mare
 • Anexa la H.C.L. nr. 256/2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare al municipiul Satu Mare
 • Anexa la H.C.L. nr. 257/2023 privind aprobarea Regulamentului privind promovarea deținerii responsabile a câinilor și stoparea înmulțirii necontrolate a câinilor de rasă comună sau metiși din Municipiul Satu Mare
 • Anexa la H.C.L. nr. 345/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea şi funcţionarea unităţilor comerciale în municipiul Satu Mare
 • Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale
 • Legea nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere
 • Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor
 • Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia
 • Legea nr. 196/2018 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari  si administrarea condominiilor
 • Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19