×
Proiecte de hotărâri
privind aprobarea D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea clădirii Hotel Sport situată pe strada Mileniului nr. 25 din municipiul Satu Mare”
pentru modificarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 80/31.03.2022
pentru aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării finale a managementului la Centrul Cultural G.M. Zamfirescu Satu Mare
privind aprobarea Planului de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Satu Mare pentru anul 2024
privind aprobarea rezultatului evaluării anuale a managementului la Centrul Cultural G.M. Zamfirescu Satu Mare
privind aprobarea documentației cadastrale de apartamentare a imobilului situat în Satu Mare Bdul. Vasile Lucaciu nr. 1, identificat cu nr. cadastral 188627-C1 înscris în C.F. nr. 188627 Satu Mare
privind aprobarea dezlipirii imobilului teren cu construcții înscris în CF nr. 177506 Satu Mare cu nr. cadastral 177506, situat în Satu Mare str. Zefirului fn.
privind aprobarea prețului de pornire la licitație a unei cantități de 2217,6 mc, masă lemnoasă, provenită din fondul forestier, proprietate publică a municipiului Satu Mare, administrată de Ocolul Silvic Negrești Oaș
privind aprobarea recoltării și valorificării masei lemnoase, provenită din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Satu Mare, administrată de Ocolul Silvic Satu Mare
privind aprobarea documentației PUZ- Zonă de locuit în municipiul Satu Mare, Balta Blondă, nr. cadastral 184605