×
Proiecte de hotărâri
privind îndreptarea erorilor materiale strecurate în Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr.400/21.12.2023 privind imobilele cărora li se vor aplica prevederile art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015
privind aprobarea documentației tehnico-economice de avizare a lucrărilor de intervenție actualizată și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție: "Amenajarea și construirea de piste de biciclete în municipiu: Traseu 1: (punct de plecare Str. Lazarului) Str. Trandafirilor – Str. Avram Iancu – Str. Iuliu Hossu – Bd. Vasile Lucaciu – Str. 1 Decembrie 1918 – Centru Vechi; Traseu 2: (punct de plecare Str. Mileniului) Str. G. Coșbuc – Bd. V. Lucaciu; Traseu 3: Str. Gh. Barițiu (punct de plecare colț cu Str. Ady Endre) – Str. Rodnei – Str. Fabricii – Str. Odoreului; Traseu 4: Str. Gh. Barițiu ......ș.a.
privind aprobarea studiului de oportunitate și a indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investiție: "Dezvoltarea infrastructurii de transport integrat şi de mediu-Sistem de monitorizare a traficului rutier în municipiul Satu Mare " - Lot II
privind aprobarea studiului de oportunitate și a indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investiție: "Dezvoltarea infrastructurii de transport integrat si de mediu - Extinderea Sistemului de Management al Traficului pentru Transport Public, Achiziția de Autobuze Ecologice si înființarea si modernizarea stațiilor de autobuz SMART in Municipiul Satu Mare" -Lot I
privind aprobarea vânzării unui imobil - teren situat în Satu Mare, str. Agricultorilor nr. 40
privind aprobarea vânzării unui imobil - teren situat în Municipiul Satu Mare, str. Gheorghe Barițiu nr. 79/B colț cu str. Doina nr. 1
privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către Distribuție Energie Electrică România - Sucursala Satu Mare, asupra unei suprafețe de 4 mp teren, situat în municipiul Satu Mare, str. Cimbrului
privind aprobarea modificării prețului de pornire la licitație a unei cantități de 1094,61 mc., masă lemnoasă pe picior, provenită din fondul forestier al Municipiului Satu Mare, administrat de Ocolul Silvic Negrești Oaș
privind aprobarea documentaţiei HARTA STRATEGICĂ DE ZGOMOT A MUNICIPIULUI SATU MARE, elaborată în cadrul obiectivului de investiţie „REACTUALIZAREA HĂRŢII DE ZGOMOT A MUNICIPIULUI SATU MARE”
privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții ,,Extindere unitate de învățământ corp P+2 (parțial)” Școala Gimnazială Grigore Moisil