×
Proiecte de hotărâri
Se aduce la cunoștință publică convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, care va avea loc pe data de 29.02.2024, ora 14:00, în sala de ședințe a Consiliului Local Satu Mare, P-ța 25 Octombrie nr. 1, cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI, cuprins în anexa la Dispoziția Primarului Municipiului Satu Mare nr.76/22.02.2024
privind modificarea Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 288/28.09.2023
privind preluarea personalului medico-sanitar de specialitate din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Satu Mare în structura de personal medico-sanitar a autorității publice locale, respectiv Direcția de Asistență Socială Satu Mare
Se aduce la cunoștință publică convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare care va avea loc pe data de 13.02.2024, ora 14:00 prin platforma on-line de videoconferință, cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI, cuprins în anexa la Dispoziția Primarului Municipiului Satu Mare nr. 62/12.02.2024
privind aprobarea Bugetului fondurilor externe nerambursabile, al Municipiului Satu Mare pe anul 2024
privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor publice, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, subordonate Consiliului Local Satu Mare, pe anul 2024
privind aprobarea Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2024
Se aduce la cunoștință publică convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare care va avea loc pe data de 05.02.2024, ora 14.00, în sala de ședințe a Consiliului Local Satu Mare, P-ța 25 Octombrie nr. 1, cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI, cuprins în anexa la Dispoziția Primarului Municipiului Satu Mare nr. 50/31.01.2024
privind aprobarea Protocolului de colaborare între UAT Municipiul Satu Mare și Solarpro Green Energy SRL în vederea realizării lucrărilor de reparare/modernizare a unor drumuri de exploatare și realizării traseului LES 110KV și fibră optică pentru parc fotovoltaic Satu Mare 5