×
Dezbateri publice
PLAN URBANISTIC ZONAL - LOTIZARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE INDIVIDUALE SATU MARE EXTRAVILAN NR. CADASTRAL 151863, 167466, 167453, 183476, 183475
PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ MIXTĂ-INSTITUȚII, SERVICII ȘI DEPOZITARE SATU MARE,  BOTIZULUI NR.49
PLAN URBANISTIC ZONAL - DESFIINȚARE CLĂDIRE EXISTENTĂ ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ P+1 SATU MARE STR. ȘTEFAN LUCHIAN NR.12
PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE CASĂ DE VACANȚĂ P+1 SATU MARE DRUMUL LAVANDEI NR. CADASTRAL 169637
PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE CASĂ DE VACANȚĂ SATU MARE DRUMUL FRUNZELOR COLȚ CU DRUMUL SALVIEI NR. CADASTRAL 182374
PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ DE LOCUIT SATU MARE ZONA STR. DARA NR. CADASTRAL 183843, 183842
PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ DE LOCUIT- LOCUINȚE INDIVIDUALE SATU MARE  STR.POLIGONULUI NR. 10-12
PLAN URBANISTIC ZONAL - LOTIZARE ÎN VEDEREA PARCELĂRII PENTRU LOCUINȚE MICI SATU MARE  STR.KAROLY GASPAR, NR. CADASTRAL 168100
PLAN URBANISTIC ZONAL – CONSTRUIRE CASĂ DE VACANȚĂ SATU MARE  DRUMUL CIMBRULUI NR. 119
PLAN URBANISTIC ZONAL – STAȚIE I.T.P. SATU MARE,  STR. BOTIZULUI NR. 132
Politica de Cookie