×
Dezbateri publice – urbanism
PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE BISERICĂ ADVENTISTĂ DE ZIUA A ȘAPTEA SATU MARE STR. MARTIRILOR DEPORTAȚI NR.50
PLAN URBANISTIC ZONAL - INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ȘI REGLEMENTARE CA ZONĂ DE INSTITUȚII SERVICII SATU MARE, ZONA DRUM LAZURI, NR. CADASTRAL 163732
PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE BAZĂ SPORTIVĂ COMPETIȚIONALĂ SATU MARE STR. RÂTU MARE, NR. CADASTRAL 177941
PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ SATU MARE, NR. CADASTRAL 178019
PLANURBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE IMOBIL S+P+3, AMENAJARE EXTERIOARĂ, AMPLASARE FIRMĂ LUMINOASĂ, AMPLASARE ECHIPAMENTE, ORGANIZARE DE ȘANTIER SATU MARE STR CAREIULUI NR. 14/A
PLAN URBANISTIC ZONAL - INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ZONĂ DE SERVICII CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE SATU MARE, ZONA STR. BALTA BLONDĂ, NR. CADASTRAL 156201
PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ DE LOCUIT, INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN SATU MARE, ZONA DRUM LAZURI, NR. CADASTRAL 175124
PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ DE INDUSTRIE ȘI DEPOZITARE SATU MARE, STR. SPICULUI NR. 65
PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE P+2E SATU MARE, STR. LĂCRĂMIOAREI NR.67
PLAN URBANISTIC ZONAL - INTRODUCERE IN INTRAVILAN – ZONĂ DE AGREMENT SATU MARE – ZONA DRUMUL FRASINULUI NR CADASTRAL 168491