×
Dezbateri publice – urbanism
PLAN URBANISTIC ZONAL – ZONĂ DE AGREMENT ȘI INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN SATU MARE, EXTRAVILAN (DRUMUL CIMBRULUI) NR. CADASTRAL 167688 (NR. TOPOGRAFIC 558/25/1)
PLAN URBANISTIC ZONAL – ADĂUGIRE CU PARTER-ETAPA I ȘI RECONSTRUIRE C4 ETAPA II ATELIER REPARAȚII AUTO SATU MARE, ZONA BLD. CLOȘCA, NR.CADASTRAL 161766
PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ DE LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI COLECTIVE SATU MARE ZONA STR. DOINA NR. CADASTRALE 158173, 158175, 158174, 158176, 158180
PLAN URBANISTIC ZONAL – ZONĂ DE INSTITUȚII ȘI SERVICII CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE SATU MARE, STR. AVRAM IANCU NR.2
PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ MIXTĂ SERVICII ȘI DEPOZITARE SATU MARE STR. GABRIEL GEORGESCU NR.107
PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ DE AGREMENT SATU MARE, NR.CADASTRALE 187257, 166971, 187204, 170592
PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ DE LOCUIT CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE ȘI PARCELARE SATU MARE, STR. DEPOZITELOR NR.CADASTRALE 186142, 186219
PLAN URBANISTIC ZONAL- INSTITUȚII ȘI SERVICII ȘI DEPOZITARE SATU MARE BLD. LUCIAN BLAGA NR.CADASTRALE 188501, 168378
PLAN URBANISTIC ZONAL - LOTIZARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE UNIFAMILIALE, MODERNIZARE DRUM EXISTENT ȘI INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN SATU MARE, ZONA STR. MAGNOLIEI NR.CADASTRALE 167062, 166557
PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ S+P+1E SATU MARE, EXTRAVILAN NR. CADASTRAL 162822