×
Dezbateri publice – urbanism
PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE ATELIER, MAGAZIE ȘI BIROU P+E PARȚIAL SATU MARE STR. STUPILOR NR.12
PLAN URBANISTIC ZONAL - LOTIZARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE INDIVIDUALE SATU MARE, ZONA STR. BALTA BLONDĂ, NR. CADASTRAL 184172
PUZ - DESFIINȚARE CASĂ DE LOCUIT P, CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ P+1, ÎMPREJMUIRE ȘI AMENAJARE ACCES SATU MARE STRADA C.A. ROSETTI NR. CADASTRAL 186750
PLAN URBANISTIC ZONAL - LOTIZARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE UNIFAMILIALE, MODERNIZARE DRUM EXISTENT ȘI INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN SATU MARE, ZONA STR. MAGNOLIEI NR.CADASTRALE 167062, 166557
PLAN URBANISTIC ZONAL - EXTINDEREA SPAȚIILOR DE PRODUCȚIE ÎN INCINTA LISA DRÄXLMAIER AUTOPART ROMÂNIA S.R.L. SATU MARE, STR. VULTURULUI NR.CADASTRALE 162948, 187241, 187884
PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ DE INSTITUȚII SERVICII ȘI ZONĂ SPORTIVĂ SATU MARE, STR. FLOARE DE COLȚ NR.1
PLAN URBANISTIC ZONAL - ADĂUGIRE CU PARTER-ETAPA I ȘI RECONSTRUIRE C4 - ETAPA II ATELIER REPARAȚII AUTO SATU MARE, ZONA BLD. CLOȘCA, NR.CADASTRAL 161766
PLAN URBANISTIC ZONAL - IMOBIL DE LOCUIT SATU MARE STR. DIANA NR.7 NR. CADASTRAL 188331
PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE ȘI BIROURI, CU PARTER COMERCIAL SATU MARE STR. AVRAM IANCU NR. CADASTRAL 182241
PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ DE LOCUIT SATU MARE STR. BALTA BLONDĂ NR. CADASTRAL 184605