×
Carte de identitate
Pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea actului de identitate

      În termen de 15 zile de la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea actului de identitate, persoana fizică este obligată să solicite S.P.C.E.P. de la locul de domiciliu, eliberarea unui nou act de identitate, prezentând următoarele documente:

  •  certificatul de naștere, original și copie;
  •  certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor, original și copie;
  •  certificatul/hotărârea judecătorească de divorț definitivă/irevocabilă, după caz, original și copie; 
  •  documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu;
  •  documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate;
  • un document oficial cu fotografie de data recentă - permis de conducere, original și copie, sau pașaport, original și copia filei cu imaginea și datele solicitantului pentru persoanele care nu au preluată imaginea facială in R.N.E.P.;
  •  actul de identitate, în cazul deteriorării.
Documente