×
Carte de identitate
Primul act de identitate după 18 ani

În situația în care eliberarea primului act de identitate este solicitată după împlinirea vârstei de 18 ani, de către cetățenii români cu domiciliul in România, sunt necesare următoarele documente:

  • certificatul de naștere, original si copie;
  • declarația unuia dintre părinți ori a unei terțe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea pentru eliberarea actului de identitate, coroborată cu imaginea facială preluată ori cu fotografia atașată cererii, aparține solicitantului;
  • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original și copie;
  • documentul cu care se face dovada achitării contravalorii actului de identitate (7 lei).
Documente