×
Carte de identitate
Schimb de domiciliu din străinătate în România

       Cetățenii români cu domiciliul in străinătate, care doresc să își schimbe domiciliul în România se prezintă, personal, la ghișeul S.E.P.G.U. ( dacă își stabilesc domiciliul la adresa situată pe raza teritorială de competență), în vederea eliberării cărții de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România, unde trebuie să depună următoarele documente:

  • cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării  domiciliului din străinătate în România;
  • certificatul de naştere, original şi copie;
  • certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie;
  • certificatul/hotărârea judecatorească de divorț definitivă/irevocabilă, după caz, original și copie; dacă cetățeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecatorească de divorț, dovada statutului civil și, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naștere sau de căsătorie cu mențiuni pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate; în cazul modificărilor intervenite in străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naștere sau de căsătorie cu mențiunile aplicate care să dovedească statutul civil și numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;
  • certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta de până la 14 ani, care își schimbă domiciliul împreună cu solicitantul actului de identitate;
  • extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu,original și copie; extrasul de carte funciară trebuie să fie obținut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii și poate fi prezentat și in format electronic;
  • pașaportul românesc valabil sau expirat, cu menționarea statului de domiciliu, în original și copia filei conținând date personale, sau certificatul de cetățenie română, original și copie; 
  • actul de identitate și/sau pașaportul, eliberat/eliberate de catre autoritâțile străine, in original și copie;

   Dacă solicitantul nu prezintă pașaportul românesc valabil/expirat sau actul de identitate și/sau pașaportul, eliberat/eliberate de catre autoritățile străine, acesta va da o declarație în fața angajatului din cadrul S.E.P.G.U., din care să rezulte motivul pentru care nu le mai deține.

  • documentul care face dovada achitării taxei de 7 lei, reprezentând contravaloarea cărţii de identitate.Certificatele de stare civila prezentate de solicitant trebuie sa fie emise de oficiile de stare civila romane sau de misiunea diplomatica ori oficiul consular de cariera al Romaniei din strainatate.

       Solicitanții a căror naștere sau căsătorie nu a fost înregistrată în registrele de stare civila române solicită, înainte de a depune cererea pentru eliberarea actului de identitate, transcrierea/înscrierea certificatelor de stare civilă obținute în străinătate atât pentru ei, cât și pentru copiii minori, în conditțile Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata, cu modificările si completările ulterioare.

    În situația în care numai unul dintre părinți își schimbă domiciliul din străinătate în România, împreună cu copiii minori, este necesară prezentarea copiei, tradusă și legalizată, a hotărârii judecătorești definitive/irevocabile prin care copiii au fost incredintati parintelui care isi schimba domiciliul in Romania sau consimtamantul celuilalt parinte, dat in fata personalului consular de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei din strainatate ori la autoritatile straine competente. In acest ultim caz, declaratia privind consimtamantul va fi prezentata tradusa si legalizata potrivit normelor legale in vigoare

Documente