×
Carte de identitate
Primul act de identitate la 14 ani

Documente necesare în cazul solicitării primului act de identitate pentru minorii cu vârsta cuprinsă între 14 ani - 18 ani

  • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
  • certificatul de naştere, original şi copie;
  • actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal, original, document cu care se realizează și dovada adresei de domiciliu; în cazul în care părintele este cetățean străin, dovada adresei de domiciliu se face cu permisul de ședere permanentă;
  • certificatul de căsătorie al părinţilor ori certificatul de divorț însoțit de acordul parental/ hotărârea judecătorească de divorț definitivă/irevocabilă, după caz, în situația în care părinții sunt divorțați, original și copie;
  • documentul cu care face dovada achitării contravalorii cărții de identitate (7 lei).

Prezenţa obligatorie a unuia dintre părinţi, a tutorelui sau a reprezentantului legal.

Atenţie! Nu se acceptă certificate de stare civilă înfoliate. Acestea trebuie să fie lizibile, să nu fie deteriorate sau reconstituite prin lipire.

Documente