×
Proiecte de hotărâri
privind aprobarea vânzării unui imobil - teren situat în Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8
privind aprobarea vânzării unui imobil - teren situat în Satu Mare, str. Mihai Viteazu nr. 1
privind aprobarea vânzării unui imobil - teren situat în Satu Mare, str. Agricultorilor nr. 22
privind darea în folosință gratuită a imobilului în suprafață de 174,76 mp, situat în Municipiul Satu Mare, B-dul Sănătății, Bl. K21 către Agenția Națională Antidrog-Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Satu Mare
privind aprobarea valorificării unei cantități de 9,6 mc. masă lemnoasă, provenită din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Satu Mare, administrată de Ocolul Silvic Satu Mare
privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol electronic al Municipiului Satu Mare în perioada 01.11.2023 – 31.01.2024
privind aprobarea bugetului final al proiectului ,,Modernizare infrastructura educațională Liceul Tehnologic Constantin Brâncuși” finanțat în cadrul POR 2014-2020
privind aprobarea cooperării Municipiului Satu Mare cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest pentru susținerea proiectului de interes public regional ,,Platforma On-line de Investiții și Inovare Nord-Vest INNO și atragerea investitorilor pentru perioada 2024-2028”, a contribuțiilor financiare anuale, a categoriilor de activități și cheltuieli prevăzute, precum și a bugetului multianual pentru perioada 2024-2028
privind aprobarea documentației: P.U.D. – Construire complex de locuințe colective, amplasament: Satu Mare, zona Cubic nr. cad. 158179