PUZ - IMOBIL DE LOCUIT SATU MARE STR. CARDINAL IULIU HOSSU NR.42 - HCL 253/31.08.2023
PUZ - IMOBIL DE LOCUIT SATU MARE STR. CARDINAL IULIU HOSSU NR.42 - HCL 253/31.08.2023
PLAN URBANISTIC ZONAL – IMOBIL DE LOCUIT SATU MARE STR. CARDINAL IULIU HOSSU NR.42

Anunţ privind intenţia de elaborare a planului urbanistic zonal

Memoriu nontehnic 

Plan de încadrare în zonă

Plan situaţia existentă

Dezbatere publică - 15.02.2021

Dezbatere publică - 22.02.2021       Minuta dezbaterii publice 

Referitor la   PLAN URBANISTIC ZONAL – IMOBIL DE LOCUIT SATU MARE STR. CARDINAL IULIU HOSSU NR.42    vă informăm cu privire la observaţiile primite şi răspunsul argumentat al iniţiatorului PUZ

 

Reclamații            Răspuns reclamații

Anunţ privind consultarea asupra propunerilor preliminare

 Memoriu

Plan reglementari edilitare   

Plan reglementari urbanistice - zonificare    

Plan reglementari urbanistice – propunere mobilare

Dezbatere publică - 26.11.2021

Referitor la   PLAN URBANISTIC ZONAL – IMOBIL DE LOCUIT SATU MARE STR. CARDINAL IULIU HOSSU NR.42    vă informăm cu privire la observaţiile primite şi răspunsul argumentat al iniţiatorului PUZ

Reclamații    Răspuns reclamații

Anunț privind etapa propunerii finale, care include toate observaţiile avizatorilor

Plan reglementări edilitare

Plan reglementări urbanistice - zonificare

Plan reglementări urbanistice – propunere mobilare

Plan ilustrare urbană

Plan desfășurată stradală

Memoriu tehnic și regulament local de urbanism

 

Raportul informării şi consultării publicului

Anunţ privind încheierea procedurii de informare şi consultare a publicului

Erată

Reluare procedură de la etapa elaborării propunerilor preliminare