×
PROIECTE MARI
Digitalizarea serviciilor publice
Digitalizarea serviciilor publice

Proiectul denumit DIGITALIZARE, EFICIENȚĂ, TRANSPARENȚĂ PENTRU CETĂȚENI – DETC” este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa Prioritară 2 - „Administraţie publică și sistem judiciar accesibile şi transparente", operaţiunea „Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP".

Proiectul are valoarea totală de 2.628.334,49 lei, din care:
- valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European - 2.234.084,32 lei
- valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional - 341.683,48 lei
- cofinanțarea eligibilă a beneficiarului - 52.566,69 lei.

Obiective: 

  • Digitalizare și implementare soluții soft în vederea simplificării procedurilor către cetățeni prin migrarea serviciilor de tip ”analog” (hârtie, apel telefonic, deplasare personală)  pe platforme digitale: desktop (site) și mobile (app);
  • Dezvoltarea și extinderea sistemelor existente, interconectarea tuturor serviciilor într-o singură platformă de ”self-care” precum și deschiderea mai largă către cetățeni, introducând servicii specifice pentru nevăzători / cetățeni cu deficiențe de vedere sau de alt tip; 
  • Digitalizarea proceselor de administrare a documentelor necesare prin interconectarea sistemelor de back-office (sistem de incasări, managementul documentelor) pentru a facilita funcționarea platformei publice.

Rezultatele așteptate: Proceduri simplificate pentru reducerea birocraţiei pentru cetăţeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetăţeni.

 
INFORMĂRI / ȘTIRI
În parteneriat cu Consiliul Județean, realizăm un Cloud regional
Sătmărenii au acces la o serie de servicii printr-un singur clic pe CityPortal: www.portal.primariasm.ro
Continuăm să venim în sprijinul sătmărenilor prin digitalizarea serviciilor publice!
Primăria Municipiului Satu Mare și Direcția de Impozite și Taxe Locale vin în sprijnul sătmărenilor prin implementarea unui sistem de plată modern a impozitelor, taxelor locale și a facturilor către furnizorii de servicii publice.
Implementăm un proiect european în valoare de 2,6 milioane de lei pentru digitalizare.