×
Proiecte de hotărâri
Se aduce la cunoștință publică convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, care va avea loc pe data de 28.03.2024, ora 14:00, în sala de ședințe a Consiliului Local Satu Mare, P-ța 25 Octombrie nr. 1, cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI, cuprins în anexa la Dispoziția Primarului Municipiului Satu Mare nr. 110/ 21.03.2024
privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Municipiului Satu Mare, pe anul 2024
Se aduce la cunoștință publică convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare care va avea loc pe data de 14.03.2024, ora 11:00, prin platforma on-line de videoconferință, cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI, cuprins în anexa la Dispoziția Primarului Municipiului Satu Mare nr.100/12.03.2024
privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții “Reabilitare clădire Centru de zi pentru seniori situată în Municipiul Satu Mare strada Parcului nr. 1”
pentru aprobarea tipului de suport alimentar acordat elevilor Școlii Gimnaziale “Dr. Vasile Lucaciu" Satu Mare, judeţul Satu Mare în cadrul Programului Naţional "Masă sănătoasă" reglementat prin Hotărârea Guvernului nr. 24/2024
privind aprobarea unor măsuri în vederea încredințării managementului la Centrul Cultural G. M. Zamfirescu Satu Mare
privind aprobarea cuantumului chiriei aferente locuințelor pentru tineri destinate închirierii realizate de Agenția Națională pentru Locuințe în Municipiul Satu Mare, valabilă pentru anul 2024
privind aprobarea documentației: P.U.Z. – Adăugire cu parter - etapa I și reconstruire C4 – etapa II, atelier reparații auto, amplasament: Satu Mare pe parcela cu nr. cad. 161766