×
Proiecte de hotărâri
privind aprobarea vânzării unui imobil - teren situat în Municipiul Satu Mare, str. Petőfi Sándor nr. 4/A
privind aprobarea vânzării unui imobil - teren situat în Municipiul Satu Mare, str. Ady Endre nr. 15
pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 24/ 27.01.2022
privind însușirea documentației cadastrale de primă înregistrare a unui imobil teren în suprafață de 485 mp. situat în Municipiul Satu Mare, str. B. P. Hașdeu nr.34
privind aprobarea recoltării și a modului de valorificare a masei lemnoase, partida 2300145400740 – Pădurea Mare, provenită din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Satu Mare, administrată de Ocolul Silvic Satu Mare
privind aprobarea „Planului de atenuare și adaptare la schimbările climatice în Municipiul Satu Mare” finanţat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European SEE 2014-2021, Programul „Mediu, adaptare la schimbările climatice și ecosisteme”(RO-Mediu)
privind aprobarea cuantumului cotizaţiei anuale de membru al Asociaţiei Municipiilor din România
privind aprobarea rectificării Bugetului creditelor interne al Municipiului Satu Mare, pe anul 2024
privind îndreptarea erorilor materiale strecurate în Anexele nr.1 și nr.2 la H.C.L. Satu Mare 136/2023 privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în Municipiul Satu Mare, în anul 2024
privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Satu Mare pentru luna aprilie 2024