PUZ - DEMOLARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ, CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL, AMENAJĂRI ACCESE ȘI LOCURI DE PARCARE ÎN INCINTĂ, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE ȘI TOTEM, RACORDURI,BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI, ÎMPREJMUIRE, STR. RODNEI NR. 54-56 - HCL 263/30.09.2021
PUZ - DEMOLARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ, CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL, AMENAJĂRI ACCESE ȘI LOCURI DE PARCARE ÎN INCINTĂ, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE ȘI TOTEM, RACORDURI,BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI, ÎMPREJMUIRE, STR. RODNEI NR. 54-56 - HCL 263/30.09.2021
PLAN URBANISTIC ZONAL – DEMOLARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ, CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL, AMENAJĂRI ACCESE ȘI LOCURI DE PARCARE ÎN INCINTĂ, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE ȘI TOTEM, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI, ÎMPREJMUIRE SATU MARE, STR. RODNEI NR. 54-56

Anunţ privind intenţia de elaborare a PUZ

Memoriu nontehnic

Plan de situaţie 

Incadrare in zona

Dezbatere publică - 12.02.2021

Referitor la PLAN URBANISTIC ZONAL – DEMOLARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ, CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL, AMENAJĂRI ACCESE ȘI LOCURI DE PARCARE ÎN INCINTĂ, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE ȘI TOTEM, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI, ÎMPREJMUIRE SATU MARE, STR. RODNEI NR. 54-56 vă informăm cu privire la observaţiile primite şi răspunsul argumentat al iniţiatorului PUZ

Reclamații        Răspuns reclamații

Anunţ privind consultarea asupra propunerilor preliminare

Plan reglementari edilitare

Plan reglementari urbanistice - zonificare

Dezbatere publică - 02.07.2021

Referitor la PLAN URBANISTIC ZONAL – DEMOLARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ, CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL, AMENAJĂRI ACCESE ȘI LOCURI DE PARCARE ÎN INCINTĂ, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE ȘI TOTEM, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI, ÎMPREJMUIRE SATU MARE, STR. RODNEI NR. 54-56 vă informăm cu privire la observaţiile primite şi răspunsul argumentat al iniţiatorului PUZ

Reclamații      Răspuns reclamații     Răspuns rectificator

Anunt etapa propunerii finale 

Plan reglementari urbanistice

Plan mobilare urbanistica

Raportul informării şi consultării publicului

Anunţ privind închieierea procedurii de informare şi consultare a publicului